{$ article.section.category.name $}

Welke waarde heeft een Bonuspunt?